Dokumenty do pobrania

StartDokumenty do pobrania
Rozwiń

Regulaminy:


– Regulamin uczestnictwa w projekcie „Zdolni z Pomorza – Gdański Uniwersytet Medyczny”. Regulamin_uczestnictwa_w_projekcie_Zdolni_z_Pomorza_Gdanski_Uniwersytet_Medyczny.pdf (2,21 MB)

– Regulamin rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza –Gdański Uniwersytet Medyczny”. Regulamin_rekrutacji_uczniow_do_projektu_Zdolni_z_Pomorza_Gdanski_Uniwersytet_Medyczny.pdf (825 KB)

Formularze do pobrania:


- Deklaracja uczestnika projektu. Zdolni_z_Pomorza_deklaracja_ucznia.pdf (402 KB)

- Zakres danych osobowych uczestnika projektu powierzonych do przetwarzania w zbiorze: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Zdolni_z_Pomorza_oswiadczenie_1_ucznia.pdf (401 KB)

- Oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Zdolni_z_Pomorza_formularz_danych_ucznia.pdf (481 KB)

- Oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych. Zdolni_z_Pomorza_oswiadczenie_2_ucznia.pdf (396 KB)

- Oświadczenie 4 tygodnie po zakończeniu udziału ucznia. Zdolni_z_Pomorza_oswiadczenie_4_tygodnie_po_zakonczeniu_udzialu_ucznia.pdf (454 KB)

- Wniosek rekrutacyjny do projektu Zdolni z Pomorza. Wniosek_rekrutacyjny_do_projektu_Zdolni_z_Pomorza.pdf (293 KB)efs-poziom-mini.PNG